Firewatch ocenění od Space Foundation

 

 

FireWatch

Je schopen mít nepřetržitě pod kontrolou velké prostory zalesněných ploch a v případě jakéhokoli výskytu kouře okamžitě sledovat dynamiku jeho vývoje. Přijatá data ve vizuální podobě jsou pak zpracována a vyhodnocována  centrálním dispečinkem.  Jakmile je zdroj požáru identifikován, operátor vyšle relevantní alarmy.  Společně s alarmem obdrží příslušná hasičská stanice konkrétní geografická data zdroje požáru, který je přesně lokalizován díky křížovému zaměření.  Systém je také velmi dobře využitelný při ochraně ekologických systémů a uměle zalesněných ploch a přispívá tak znatelně i k ochraně životního prostředí.

"Fumus ignem", kouř je předzvěstí ohně, zafilozofoval Říman  Marcus Tillius Cicero, již více jak před 2000 lety. Po staletí lidé vždy hledali kouř, aby tak rozpoznali nebezpečí požáru jak nejdříve je to možné. Pro naše předky byl požár uvnitř hradeb a měst jednou z nejhorších katastrof.

V dnešní době jsou hasičské zásahy poměrně rychlé a účinné. Ovšem pouze v rámci obytných oblastí. Situace se rapidně zhoršuje v neobydlených oblastech, jako jsou lesy a různé porosty. Požáry na těchto místech jsou lokalizovány, až když je téměř nemožné, je dostat pod kontrolu. Pak už člověk jen může pozorovat jak živel ničí faunu, floru i lidské životy. Lesy ovšem nejsou jen samotné stromy a dřevní materiál. Je to také nenahraditelná součást ekosystému a někdy i kulturního dědictví a tak se vyplatí je chránit.
Nicméně  300.000 až 500.000 km2 ročně shoří každý rok a zároveň unikne do ovzduší více kysličníku uhličitého, než vyprodukují za rok všechna auta na světě!

Včasné zpozorování kouře je i v dnešní době nejspolehlivější způsob ochrany před požárem. Lidský faktor je ale v pozorování značně „nestabilní“ a hodiny, týdny či měsíce neustálého napětí vystavuje pozorovatele velké zátěži. Proto byl vyvinut automatický systém včasného varování s enormní efektivitou. FireWatch využívá nejmodernějších technologie k detekci kouře a to 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

PDF leták